Chorvatské lokality

 

Ostrov "HVAR"

vnějším pás

Hvar je rozlohou 299,6 km2 čtvrtým největším ostrovem v jadranském 

souostroví a také druhým nejdelším (68 km). Leží ve vnějším pásu 

Středodalmatských ostrovů.

 

               Hvar                                  Hvar                                                                             Dubovica

 

 Stari Grad 

Sedmá chorvatská památka na seznamu UNESCO

        Stari Grad     Stari Grad

Město, přístav, velké a oblíbené letovisko v severozápadní části ostrova

Hvaru (1 906 obyv.) leží konci rozlehlého a hlubokého Starigradského zálivu

(Starigradski zaljev). Jeho okolí má dostatek vegetace (převážně borové

lesy). Stari Grad je proslulý pěstováním levandule, která tu roste na svazích

okolních kopců.

 

 Vrboska 

Vrboska je malá rybářská a zemědělská obec (526 obyv.), menší

letovisko na severním pobřeží ostrova Hvaru. Leží v závěru poměrně

hluboké úzké zátoky, 9 km východně od Starého Gradu. Obyvatelstvo

se zabývá pěstování olivovníků a vinné révy, rybolovem a v poslední

době stále výrazněji cestovním ruchem. Zdejší ACI Marina Vrboska se

dostala do povědomí jachtařů jako bezpečný přístav.

 

      Vrboska     Vrboska

 

   Jels

Zemědělské a rybářské městečko (1 798 obyv.), přístav na severním

pobřeží ostrova Hvaru v závěru poměrně hluboké zátoky. Jelsa je

oblíbené a živé letovisko. V okolí pěstování ovoce, vinné révy,

olivovníků. Stavba malých lodí. Cestovní ruch. Pěkný městský park.

Jelsa má lodní spojení se Splitem a s Bračem, a to rychlou lodní  

linkou: Split - Bol (Brač) - Jelsa (Hvar). 

 

         Jelsa     Jelsa   

 

  VIS 

Městečko a přístav (1 930 obyv.), ve východní části severního  

pobřeží ostrova Visu, v hlubokém Visském zálivu (Viški zaljev).

Středisko zemědělství a vinohradnictví, vinařství, rybolovu. Po staletí

byl jeho přístav ceněn jako jeden z nejlepších na Jadranu. Vis má

krásné čisté moře. Od r.1989 se obnovuje cestovní ruch.

 

        Vis       Vis

 

 

 Komiža 

Obec a přístav na západním pobřeží ostrova Vis. Leží v široké zátoce

(Zaljev Komiža), pod nejvyšším vrchem ostrova Hum (587 m), který

ji chrání před větry. Komiža je největší město na ostrově (má 2500

obyvatel), živé střediskem zemědělství

 

     Komiža      Komiža

 

 

 Brač 

Největší ostrov ve skupině Středodalmatských ostrovů, třetí největší

v celém jadranském souostroví (395 km2). Směrem k severu spadá

povlovně k moři, k jihu naopak velmi strmě. V této části ostrova je

také jeho nejvyšší bod - Vítova hora (Vidova gora, 780 m); ta je

současně také nejvyšším bodem celého jadranského archipelagu.

 

        Blaca   Bol

 

 Milna 

Milna je obec, rybářské středisko a jednoduché letovisko (870

obyvatel.) na západním pobřeží ostrova Brače. Leží ve stejnojmenné

zátoce,která je nejbezpečnějším přírodním přístavem na ostrově. Díky

výborným podmínkám pro kotvení je tu umístěna velká marina    

(ACI Marina Milna), jediná marina na Brači. 

 

            Milna     Milna

 

 Korčula 

Ostrov ve skupině Jihodalmatských ostrovů, v jejich vnějším pásu.

Jeho rozloha činí 279 km2.

Korčula je od ostrova Hvaru oddělena Korčulským průlivem

(Korčulanski kanal)od poloostrova Peliešac Pelješackým průlivem 

(Pelieški kanal- v něm četné drobné ostrůvky a útesy.

Mezi Korčulou Lastovem jsou vody Lastovského průlivu 

(Lastovski kanal). Město Korčula (3300 obyv.) s přístavem, je

oblíbené letovisko a hojně navštěvovaný výletní cíl 

na severovýchodním pobřeží Ostrova Korčula .

Korčula patří nejcennějším městským památkovým rezervacím na

chorvatském přímoří. Východně od přístavu se nachází malá skupinka

ostrůvků.

 

          Korčula   Korčula

 

 Lastovo 

Ostrov v Jihodalmatském souostroví, 13 nám. mil od ostrova

Korčula od kterého ho dělí Lastovský průliv (Lastovski kanal). Ostrov

má rozlohu 41 km2. Žije na něm kolem 1200 obyvatel. Nejvyšším

bodem je vrch Hum, vysoký 417 m. Mezi kopci se rozkládají krasová

polje. Na západě je v těsném blízkosti ostrova ostrůvek Prežba,

spojený s ním mostem.

                      Lastovo   Lastovo  

Největší obec ve vnitrozemí ostrova Lastovo leží poměrně vysoko na

dosti prudkém svahu ve výši necelých 100 m nad mořem, v blízkosti

severního pobřeží, 730 obyv. V okolí je úrodná půda, pěstuje se vinná

réva a olovovníky. Odsud pochází kvalitní víno plavec. Velmi rozvinuté

je rybářství. Okolní vody jsou známy bohatými úlovky ryb a langust. 

Obec leží na lokální komunikaci. Na kopci nad obcí meteorologická

stanice.

 

      

 

 Mljet 

Jeden z větších ostrovů v Jihodalmatském souostroví (100,4 km2),  

 v jeho vnějším pásu. Má 1240 obyvatel. Od Dubrovníka je vzdálen

23.nám.mil od Korčuly 13 nám. mil Od poloostrova Pelješac je

oddělen  Mljetským průlivem (Mljetski kanal). Na jih od něj je již

otevřené moře. Mljet se pokládá za jeden z nejkrásnějších ostrovů

Jadranu.

 

         Mljet       Mljet

 

 

 

 

   

TOPlist